Bundestag app je aplikace, kterou pro německý parlament vyvíjí česká firma Ackee, která zvítězila v německém výběrovém řízení. Aplikace obsahuje 4 hlavní sekce: aktuality z Bundestagu, plenum s on-line videopřenosy ze zasedání, seznamy poslanců a informace o nich, programy výborů a novinky o nich.