Ackee s.r.o.
CS EN DE

Simplifa – Digitální management výtahových systémů

Rok: 2018–2019
Klient: Simplifa GmbH
Výzva

Komplexní data jasně a přehledně

Aby mohla Simplifa efektivně propojovat provozovatele výtahů a servisní firmy, potřebovala komplexní nástroj pro zaznamenávání a zpracovávání obrovského množství technických dat a procesů. Naším úkolem bylo navrhnout řešení zahrnující všechny potřebné funkce a alternativní postupy, které se mění na základě údajů zadaných servisními techniky při kontrole výtahu. Bylo také potřeba zajistit snadnou dostupnost těchto dat z webového rozhraní.

Řešení

Jedinečný nástroj pro efektivnější servis

Nejprve jsme během dvou intenzivních workshopů důkladně prozkoumali, co vše proces kontroly a správy výtahů obnáší. Na základě toho jsme pak vytvořili interní mobilní aplikaci s 360° virtuální prohlídkou a webové rozhraní, které nabízí přístup ke všem technickým údajům, smlouvám a digitální fotodokumentaci. Zákazník tak má o výtazích dokonalý přehled – ať už se nacházejí v obytném domě, kancelářském komplexu nebo nákupním centru.

Díky integraci funkcí, které klient dříve musel plnit prostřednictvím několika různých nástrojů, do jedné aplikace jsou data nyní výrazně přesnější, jejich zadávání jednodušší a výstupy přehlednější. Všechny údaje jsou navíc přístupné ve vysoké standardizované kvalitě, což Simplifě usnadňuje komunikaci se zadavateli a dodavateli i efektivnější odbavování zakázek.

Praxe / Zajímavosti

Méně technikálií, spokojenější zákazník

Součástí našeho technického řešení bylo také propojení aplikací se Salesforce, na kterém jsme spolupracovali s externím dodavatelem klienta. Díky tomu teď stačí jen zadat výrobní číslo výtahu a aplikace už se postará, aby technici při jeho kontrole na místě na nic nezapomněli. Výsledkem je mimo jiné 360° vizualizace, která umožňuje Simplifě lépe zhodnotit stav výtahu a zprostředkovat svým zákazníkům servis na míru jejich potřebám.

„Ackee je ve vývoji aplikací skvělým partnerem, který řešení vždy dodá včas a v očekávané kvalitě.“

../person/person_simplifa.png
Jannis Wunderle Leiter Digital, Simplifa GmbH

Tým

Management

Marek Přibáň

Design

Michal Mikolaj Jan Patka

Backend

Jaroslav Šmolík Štefan Prokop Jiří Šmolík

Frontend

Lukáš Horák Jiří Zdvomka Tomáš Dvořák

Android

Dušan Jenčík Pavel Skala Georgiy Shur Vlad Gorbunov David Bilík Michal Pešek

DevOps

Štefan Vraný Sandra Tatarevićová

Testing

Martina Perglerová