Ackee s.r.o.
CS EN DE

Přidej se k nám


Tvoje přihláška se tu neztratí

Kateřina Kebzová

HR Manager

Kačí v Ackee vede HR agendu a pečuje o všechny miláčky, do čehož zasvěcuje naši HR asistentku a office managerku, kterým dělá team leadera. Nikdy nepohrdne ananasem, zpívá a zajímá se o architekturu.

Souhlas zaměstnavateli se zpracováním osobních údajů

Chci zvýšit své šance na uplatnění v budoucnu, a proto souhlasím, aby společnost Ackee s.r.o., IČO 24240826, Karolinská 650/1, Praha 8, 186 00 v souladu s GDPR shromažďovala, uchovávala i jinak zpracovávala mé níže uvedené osobní údaje, a to nad rámec výběrového řízení na uvedenou pracovní pozici pro účely evidování mé osoby a nabízení obdobných pracovních příležitostí.

Mé osobní údaje poskytnuté v rozsahu profesního životopisu prostřednictvím e-mailové nebo jiné písemné korespondence nebo osobně při přijímacím pohovoru či v souvislosti s ním budou zpracovány minimálně v následujícím rozsahu:

  1. jméno, příjmení (i rodné), titul, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mail,
  2. absolvované vzdělání včetně seznamu vzdělávací instituce, školení, kurzy, získané certifikáty a osvědčení, jazykové znalosti,
  3. předchozí zaměstnání,
  4. fotografie, jestliže bude součástí životopisu,
  5. změna pracovní způsobilosti, je-li tato sdělena uchazečem a jedná se o informaci významnou pro budoucí pracovní pozici a způsob plnění pracovních povinností z ní plynoucí.

Souhlas uděluji na dobu 3 roky, lze jej kdykoliv odvolat. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti, a to pouze v míře nezbytené pro účely zpracování.

Tímto výslovně prohlašuji, že své osobní údaje poskytuji dobrovolně, bez nátlaku, že jsou pravdivé a že souhlasím s jejich využitím ke stanovenému účelu.