Jetpack Compose

Jetpack Compose je knihovna, která slouží jako kompletní náhrada tradiční tvorby UI v Android aplikacích. K definici UI využívá Kotlin a je plně deklarativní. To znamená, že voláním řady funkcí transformuje data do UI hierarchie a zobrazení odpovídá vždy aktuálnímu stavu v daný moment. Knihovna ale stále není na takové úrovni, aby se dala použít v produkčních aplikacích.

Máte zájem o spolupráci? Pojďme to probrat osobně!

Napište nám >