REST (Representational State Transfer) je označení pro způsob návrhu aplikačního rozhraní. Rozhraní vytvořené tímto principem není orientováno procedurálně, ale datově. To znamená, že pracuje s daty (zdroji) samotnými napřímo. Základní operace nad zdroji jsou Create Read Update Delete neboli CRUD. U nás v Ackee používáme REST architekturu běžně pro získávání/posílání dat na beckend z mobilní/webové aplikace.

Máte zájem o spolupráci? Pojďme to probrat osobně!

Napište nám >