API (Application Programming Interface) je rozhraní pro programování aplikací. Definuje a popisuje rozhraní interakce s různými funkcemi nebo částmi softwarového systému. Typicky například mobilní aplikace – serverová aplikace. V případě mobilních aplikací se typicky používá HTTP komunikace pomocí REST, které používá jako datový formát JSON. API u aplikací v Ackee definujeme nejraději sami, ale občas pracujeme i s API klienta. Pokud klientské API není pro mobilní aplikaci vhodné (jako např. SAP), nasazujeme před něj ještě aplikační middleware.

Máte zájem o spolupráci? Pojďme to probrat osobně!

Napište nám >