MVVM, neboli Model-View-ViewModel, je architektura, kde Model představuje veškerou logiku a data, se kterými aplikace pracuje, View je vrstva uživatelského rozhraní a ViewModel spojuje obě předchozí vrstvy, tedy připravuje data z modelové vrstvy pro zobrazení v UI a na druhé straně reaguje na změny v UI, které propisuje zpět do Modelu. V Ackee projekty nezačínáme od nuly, ale z naší vlastní MVVM šablony.

Máte zájem o spolupráci? Pojďme to probrat osobně!

Napište nám >