V následujícím příspěvku Vám představíme, jak vypadá zakázkový vývoj mobilní aplikace v Ackee pohledem projektového manažera Marka. Avšak jak se dočtete dále, samotný vývoj v dnešní době k úspěchu nestačí a aplikaci je nutné umět i náležitě zpropagovat - a přesně to jsme pro našeho klienta zajistili.

Zajisté se ptáte, o jakou aplikaci se jedná - úkolovník pro iPhone založený na gestech nazvaný EASY!, který stojí na základní myšlence, že úkol jako takový je samostatný nedělitelný prvek - "kartička", na kterou můžeme z obou stran zaznamenávat informace.

Ano, jistě si říkáte, že takových aplikací je celá řada a ano, máte pravdu. O to jsme cítili větší motivaci vytvořit lepší produkt než je k dispozici.

Postup, který v Ackee u menších projektů aplikujeme, abychom my i klient šli za společným cílem, je následující:

1. Tvorba wireframů aplikace

Tento je nejdůležitější. Díky němu je možné si se zákazníkem vyjasnit poměrně detailně fungování a ovládání aplikace ihned na začátku projektu. To je nesmírně důležité hlavně proto, že zákazník má reálnou představu o tom, co na konci celého projektu získá a právě zde je prostor pro korekce výsledného produktu za minimální náklady.

Protože to s klienty myslíme dobře, tento krok nikdy nepřeskakujeme :-).

2. Grafický návrh aplikace

Zde dostane klient namalované obrazovky aplikace přesně tak, jak bude na zažízení vypadat. Je zde prostor pro doladění změn jednotlivých obrazovek bez nutnosti drahých programátorských změn.

3. Předání testovací verze aplikace

V této fázi klient dostane aplikaci k otestování na několika zařízeních, aby se před vpuštěním do světa přesvědčil, že to je přesne to, co si objednal (aby se nestalo např. toto).

4. Předání finální verze aplikace

Aplikaci pouštíme na App Store a zahajujeme marketnigovou kampaň.

Wireframy

Dali jsme hlavy dohromady a začali pracovat na wireframech. Snažili jsme se co nejvíce skloubit klientovy nápady se zvyky pro ovládání iOS aplikací.

Výsledná aplikace by měla:

  • být jednoduchá (jak už název napovídá) na gestech založené ovládání,
  • práce s aplikací nesmí zdržovat,
  • obsahovat efektní grafické prvky a animace.

Tyto požadavky není jednoduché splnit, protože jsou částečně protichůdné. Začali jsme tedy s prvním bodem, kde jsme si za cíl vytyčili to, že celá aplikace se bude chovat konzistentně. Uživatel se v ní tedy neztratí a na všech jejich místech ví, co se po kterém provedení gesta stane. Ovládání aplikace mu tedy po krátkém čase přijde přirozené a nic ho již nebude zdržovat.

Na co jsme obzvláště pyšní, je možnost v aplikaci téměř bleskově nastavit úkol na několik dní, nebo hodin dopředu. Dále bych vyzdvihl custom řešení kalendáře pro výběr data a time pickeru pro nastavení času, ty systémové se totiž ukázaly jako nevyhovující kvůli tomu, že jsou příliš malé a špatně ovladatelné.

Dále jsme se zaměřili především na animace, které mají aplikaci doprovázet. Naším cílem bylo zakomponovat je tak, aby byly dostatečně výrazné, ale zároveň tak rychlé, aby nezdržovaly od práce. Náš návrh tedy počítal s tím, že prvky se budou otáčet na druhou stranu vždy podél nejdelší strany, čímž se zkrátí trajektorie animace.

Grafický návrh

Po schválení wireframů začal pracovat náš grafik na konečném vzhledu aplikace. Zadání od klienta bylo příjemná kombinace barev, snadná čitelnost a kreativita - jednoduše řečeno aplikace nesmí vypadat nudně.

Po týdnu práce jsme odeslali klientovi první grafický návrh. Žádnou reakci jsme však na jednotlivé screeny nedostali. Čekali jsme tedy trochu s obavou do další schůzky, co se dozvíme. Vše nakonec skončilo tak, že klient byl s grafikou nesmírně spokojen a schválně nás napínal, aby nám to mohl říct osobně. Nic tedy už nebránilo přejít k realizaci samotné aplikace.

iOS Simulator Screen shot 19 Jun 2014 17.07.31
iOS Simulator Screen shot 19 Jun 2014 17.04.57

Testovací verze

K předání první testovací verze klientovi došlo za cca dva měsíce od začátku realizace. Aplikace, která na začátku projektu vypadala jako poměrně funkčně jednoduchá, nás však dokázala svou složitostí několikrát překvapit. Množství animací, různých gest a custom prvků pro ovládání výrazně zvyšovalo celou složitost aplikace. S EASY! jsme si také odbyli premiéru s iCloud synchronizací.

Podrobnější technický popis poskytl náš iOS programátor Petr:

Vývoj

Aplikace EASY! je zdánlivě jednoduchá, má pouze 2 obrazovky. Ale zejména hlavní obrazovka se seznamem úkolů je nabita funkcionalitou, obsahuje mnoho animací a je plná gesture recognizerů a controls.

Jako nejsložitější problém se ukázalo udržení aplikace v konzistentním stavu. V aplikaci je často více způsobů, jak udělat stejnou věc. Přestože aplikace nevyužívá multitouch, v iOS není možné multitouch vypnout. Proto je potřeba zajistit součinnost všech gesture recognizerů v aplikaci, aby např. nebylo možné 2 prsty provádět 2 různé akce současné. Problém může nastat i u animací. Animace sice vypne user interaction pro superview animovaného view, stále jsou však funkční jiné ovládací prvky aplikace.

Dalším oříškem byla implementace zadní části úkolu, kde se edituje datum, čas a notifikace. Je k tomu využito custom komponent TimePickerControl a CalendarControl. Zejména u kalendáře se ukázala jako správná volba využití UICollectionView, což umožnilo flexibilně reagovat na požadavky klienta. Nejdříve byl kalendář v měsících, pro které je potřeba 6 řádků, na 3,5 palcovém iPhonu vertikálně scrollovatelný. Poté byla přidána animace pro swipe doleva/doprava mezi měsíci. Na to byla použita kombinace 3 UICollectionView vložených do UIScrollView. Nakonec se rozhodlo, že se na 3,5 palcovém iPhonu zmenší velikost tlačítek pro jednotlivé dny, aby se kalendář na display vešel. Tyto změny nebylo složité implementovat, díky všestrannosti UICollectionView.

Mobilní marketing

Pouze vyvinout aplikaci dnes k úspěchu nestačí, což si naštěstí náš klient uvědomoval, objednal si proto u nás i následnou propagaci aplikace.

Základem je přehledná a stručná microsite, na výsledek se můžete podívat zde: http://easyineasy.com.

Dále jsme připravili pro klienta podpůrný mediální balíček, který sestával z vydání tiskové zprávy v několika jazycích a jejím následném rozeslání vytipovaným agenturám.

Na základě této zprávy o aplikaci napsalo několik blogů věnujících se recenzím mobilních aplikací, což je zdroj, odkud se uživatelé o aplikacích nejčastěji dozvědí.

Na konec jsme spustili placené facebook kampaně, pečlivě zamířené na potenciální cílovou skupinu uživatelů aplikace.

Výsledky

Naše snažení nebylo marné, v současné době je aplikace v Top Charts na českém AppStore, neboli 5. nejstahovanější placená aplikace v ČR!

3. nejstahovanější aplikace v ČR

Toto čestné umístění ma zásadní multiplikační efekt, jsme si jisti mohutným nárůstem stahování v následujících dnech.

EASY! - Task & To-Do List je dostupný na Apple AppStore a všichni jsme strašně zvědaví kam až to dotáhne.

Z reakcí klienta jsme si jisti, že byl s naší prací spokojen, což dokládá i dárek v podobě EASY! trička, za které děkujeme!

Pokud máte i vy podobný nápad napište, rádi Vám ho pomůžeme zrealizovat!

Aktualizace

Během psaní tohoto článku poskočilo EASY! v Top Charts dokonce na třetí místo!

Marek Přibáň
Marek Přibáň
Project Manager Team LeadMarek se kromě vlastních projektů a PM týmu stará o to, aby všechny projekty odešly včas, za rozumné prostředky a především v Ackee kvalitě. Když nepracuje, tak se snaží sportovat nebo se projíždí na motorce.

Máte zájem o spolupráci? Pojďme to probrat osobně!

Napište nám >