< Zpět na články

DevOps test – skórujeme s 26 body. A vy?

DevOps, trend, který napomáhá zlepšovat výkonnost IT oddělení. Tento pro mnohé těžko definovatelný termín reprezentuje přístup (řekněme styl kulturního myšlení), díky němuž firma poskytuje celému řetězci – od zákazníka po koncové uživatele – hladkou spolupráci vývoje a provozu.

Kvalitně, spolehlivě, bezchybně

V dnešním světě musí poskytovatel IT služeb zajistit byznysu, tedy zákazníkovi, vysokou kvalitu poskytovaných služeb (produktu, aplikace), spolehlivost a malou chybovost; zároveň je stěžejní rychlost implementace nových funkčností. Tyto požadavky jsou u výsledné služby zabezpečeny právě tehdy, je-li zabezpečena kvalita v každém článku řetězce; v případě softwaru v celém životním cyklu vývoje softwaru, a zároveň je významná fungující spolupráce těchto jednotlivých složek.

Existuje spousta nástrojů podporujících DevOps, s jejichž využitím lze podstatně zjednodušit technologická prostředí a procesy, dělit povinnosti členů v týmu, vyjasňovat komunikaci mezi vývojářským a provozním týmem, eliminovat izolované informační systémy a podobně. Jde tedy hlavně o automatizaci manuálních činností v procesu vývoje a optimalizaci IT procesů.

Při zlepšování vývoje nebo řízení životního cyklu softwaru hrají důležitou roli nejen vývojáři, ale nutně se musí zapojit i zákazník a všechny zainteresované strany – management, dodavatelé, partneři… Jejich kooperace a výměna informací je mnohdy složitým problémem, a proto je nasazení nástrojů podporující DevOps skvělým krokem ke zlepšení života (nebo aspoň usnadnění práce) nás všech.

Ackee DevOps Test – skóre 26

Odpověděli jsme si na několik otázek týkajících se (zejména) DevOps, tak koukněte, jak na tom v Ackee jsme. A zkuste si odpovědět i vy sami za svou firmu – a pěkně upřímně! Snad vás test nakopne k nějakým změnám. Jednotlivé odpovědi jsou ohodnoceny body. Čím více bodů v součtu máte, tím na svou organizaci můžete být pyšnější. A kdo má 70, tomu patří úctyhodná poklona. Jak na tom jste vy, vážení?

Zeleně je označen náš současný stav, červeně cíl, ke kterému směřujeme.

Jak kontrolujete své zdroje?

 • 0: FTP
 • 1: CVS
 • 2: SVN
 • 3: Git / Mecurial
 • 4: Git se základním modelem větvení
 • 5: Pokročilý model větvení zahrnující PRs

Jak rychle je změna nasazena do produkce?

 • 0: v řádu měsíců
 • 1: v řádu týdnů
 • 2: v řádu dnů
 • 3: v řádu hodin
 • 5: v řádu minut

Jak dlouho v průměru trvá opravit chyby?

 • 0: Týdny
 • 3: Dny
 • 5: Hodiny

Kolik času potřebuje vývojář, aby získal potřebné výpočetní prostředky?

 • 0: Týdny
 • 2: Dny, je to automatické
 • 3: Hodiny, je to automatické a programátoři mohou upravovat konfigurační skripty
 • 5: Plně deklarativní pomocí scheduleru (např. Kubernetes)

Máte pro vaše systémy centrální loggovací řešení?

 • 0: Nemáme
 • 3: Ano, máme
 • 5: Centrální loggování a dashboard jsou viditelné pro všechny

Výkon systému je monitorován:

 • 0: Není monitorován
 • 2: Ručně
 • 4: Automaticky pomocí CI/CD
 • 5: Výsledky jsou monitorovány nepřetržitě

Jak si Dev a DevOps předávají znalosti?

 • 0: Nepředávají. Máme na to specialisty.
 • 3: Prezentací každý měsíc na relevantní téma.
 • 5: Pravidelná práce ve dvojicích

Jak zajišťujete kvalitu kódu infrastruktury?

 • 0: Explicitně to neřešíme
 • 1: Skripty jsou viditelné ostatním členům týmů
 • 3: Pravidelné feedbacky na schůzkách
 • 5: Plně automatizovanými testy

Jak je DevOps integrován do komunikace v týmu?

 • 0: Nesedí ve stejné budově; komunikace probíhá po e-mailu
 • 1: Adhoc schůzky pro urgentní problémy
 • 3: Pravidelné schůzky
 • 5: Je plně integrován včetně standupů

Jak měříte pokroky týkající se DevOps projektů?

 • 0: Neměříme. Je to pouze práce, kterou je potřeba udělat
 • 3: Používáme bug tracking systém a každý měsíc máme plánovací schůzky
 • 5: Máme vlastní Kanban board a kumulativní vývojový diagram

Vytrénovali jste si vlastní DevOps kolegy?

 • 0: Přejmenovali jsme Ops na DevOps
 • 1: Jeden týpek začal psát Chef scripty
 • 3: Máme jednoho týpka s DevOps certifikací
 • 5: Máme několik specialistů, kteří se vzájemně vzdělávají

Ops témata jsou zahrnuty v retrospektivách:

 • 0: Ops lidi v retrospektivách? Proč?
 • 1: Jednou jsme tam měli jednoho člověka
 • 3: Občas něco řeknou ke svému tématu
 • 5: ScrumMaster zajišťuje pokrytí Ops témat

Jsou zaměstnanci s Dev a Ops backgroundem stejně ohodnoceni?

 • 0: Ne
 • 1: Absolventi VŠ ano
 • 3: Víceméně, ale máme několik “pozůstalých”
 • 5: Ano, samozřejmě

Jaké používáte vývojové prostředí?

 • 0: Lokální, ručně nastavený stack
 • 1: Ručně nastavený stroj s vývojovým prostředím, na kterém každý pracuje přes rsync/ftp
 • 3: Vlastní Vagrant instance pro lokální vývoj
 • 4: Docker kontejnery, na kterých pracujeme lokálně
 • 5: Přednastavené vývojářské kontejnery, které jsou dostupné

Jak často získáváte individuální zpětnou vazu?

 • 0: Není
 • 1: Ročně
 • 3: Měsíčně
 • 5: Týdně

Test jsme převzali od Anny Loew a jeho originální verzi najdete na GitHubu.

Michaela Trnková
Michaela Trnková
Talent Searcher

Máte zájem o spolupráci? Pojďme to probrat osobně!

Napište nám >