< Zpět na články

Ackee PrageHacks idea: ŠtěstíčkuNaproti

První hackaton nad otevřenými daty PragueHacks je akce, u které rozhodně Ackee nemohlo chybět. Naše cíle byly dva - navrhnout a implementovat aplikaci, která pomocí veřejně dostupných datasetů vylepší život v Praze a vyzkoušet si vývoj pomocí technologií, které běžně nepoužíváme. Jak to celé dopadlo?

Aplikace ŠtestíčkuNaproti

Po studiu datasetů, které byly k dispozici jsme během pátečního večera a sobotního rána vytříbili následující myšlenku:

ŠtestíčkuNaproti je mobilní aplikace pro iPhone a Apple Watch, která snižuje svým uživatelům pravděpodobnost, že ve městě budou okradeni, zbiti či jinak trýzněni.

Na rozdíl od map kriminality, které posuzují jednotlivé okrsky z dlohodobého trendu, ŠtěstíčkuNaproti vyhodnocuje situaci v aktuální lokalitě v aktuálním čase.

Rychlý pohled na hodinky či telefon ukáže na stupnici od 1 do 5 míru aktuálního ohrožení - např. při vstupu do temné ulice je možné zkontrolovat, jestli je tato ulice nebezpečná, či nikoliv. Míru ohrožení je možné taktéž reportovat - ať už se jedná o konkrétní čin (krádež, osoba pod vlivem, bitka, přepadení, vandalizmus), či pouze špatný pocit z daného místa (na stupnici od 1 do 5).

Míra ohrožení je vypočítána syntézou ze tří zdrojů: dat záchranné služby, dat městské policie a dat hlášených uživateli. Veřejné datové zdroje jsou odpovídajícím způsobem profiltrovány, u záchranné služby jsou brány v potaz pouze incidenty jako NAPADENÍ, INTOXIKACE, STŘELBA, u datasetu městské policie je naopak zahozena většina přestupků (především dopravních).

Tuto aplikaci jsme během soboty a neděle implementovali a v neděli večer prezentovali porotě. Získali jsme ocenění od IBM a pozvání do Laboratoře nadace Vodafone.

Použité technologie

Hackaton jsme brali také jako možnost zaexperimentovat si s různými technologiemi, které v běžném vývoji nepoužíváme. Rozhodli jsme se prověřit platformu IBM Bluemix, která nabízí různa *-as-a-service řešení. Pro tvorbu naší aplikace jsme si vybrali iOS SDK a databázi Cloudant.

Endpoint, který spojuje oba očištěné datasety je k dispozici na adrese: https://602a6eaf-4cd0-4183-8dc9-f1339d5310ee-bluemix.cloudant.com/stestickunaproti/_design/ambulance/_view/cas_duvod_lat_long

Josef Gattermayer
Josef Gattermayer
Co-Founder Ackee & CEO Ackee BlockchainJosef je spoluzakladatel Ackee, CEO Ackee Blockchain a doktor přes distribuované systémy na ČVUT. Ve volném čase okopává záhonky a chová křepelky.

Máte zájem o spolupráci? Pojďme to probrat osobně!

Napište nám >