< Zpět na články

Žebříček VŠ Hospodářských novin znevýhodňuje mladé fakulty s aktuálním výzkumem

Po přečtení článku Žebříčky VŠ: Informatika se nejlépe vyučuje na ČVUT v Hospodářských novinách si dovolím krátkou reakci ohledně umístění Fakulty informačních technologií ČVUT.

FIT je nejmladší fakulta ČVUT, založena byla v roce 2009, což přináší ve mnoha hodnoceních zkreslené výsledky. Pokusím se zde rozebrat nejspornější body.

Prvním z nich je metrika, dle které byly stanoveny body ve sloupci "Věda" a FIT v nich získal 1 bod (nejméně ze všech fakult). Metrika se opírá o RIV body, které byly počítány dle metodiky MŠMT a jedná se o výsledky "RIV 2013". Zde jsou zahrnuty vědecké výsledky za roky 2008-2012, což vzhledem k datu založení fakulty (1.7.2009) neobsahuje většinu publikací. Kvalitní výzkum vzniká v horizontu několika let, drtivá většina publikací na FITu přinesla výsledky v podobě RIV bodů až v období po roce 2011. Hodnocení tedy neodráží aktuální stav výzkumu, ale stav cca 5 let zpět.

Další výtka patří k metrice ve sloupci "Pedagogové". Např. kritérium, podle kterého kvalita výuky souvisí s počtem profesorů (titul prof.) není příliš šťastné. Na FITu je mnohem nižší věkový průměr vyučujících, většina z nich ještě nedosáhla na nejvyšší akademické tituly, které získávají pedagogové/výzkumníci v průběhu celého života. FIT je naopak díky mladému kolektivu velice živá fakulta, na škole panuje mezi vyučujícími a studenty dobrá atmosféra. Ale především je zde množství aktuálních předmětů, které nejsou na ostatních univerzitách vůbec k dispozici - namátkou Android, dva kurzy iOS, nebo kurz na databázové technologie pro big data.

Úplně mi ve srovnání chybí sloupec, který by hodnotil všeobecnou atmosféru na škole. Vysoká škola není pouze instituce, která dává studentům vědomosti, ale nabízí přirozené prostředí pro vytváření kontaktů mezi studenty - většina zakladatelů nejúspěšnějších technologických startupů a firem se seznámila v prostředí univerzit. Na FITu jsou studenti mimořádně aktivní v pořádání různých akcí jako např. seznamováku pro nové studenty nebo FIT party ve zkouškovém období. Díky takovýmto akcím se mají studenti možnost mezi sebou poznat, což bude leckdy v jejich profesním životě to nejdůležitější.

Sestavit objektivní žebříček je rozhodně obtížné, ale za sebe mohu s klidným svědomím prohlásit, že absolventy FITu v Ackee zaměstnáváme mnohem raději, než absolventy všech zbývajících škol - i proto tvoří většinu našeho týmu.

Josef Gattermayer
Josef Gattermayer
Co-Founder Ackee & CEO Ackee BlockchainJosef je spoluzakladatel Ackee, CEO Ackee Blockchain a doktor přes distribuované systémy na ČVUT. Ve volném čase okopává záhonky a chová křepelky.

Máte zájem o spolupráci? Pojďme to probrat osobně!

Napište nám >