< Zpět na články

Závěrečné práce v Ackee

Josef GattermayerJosef Gattermayer
11. října 2014

Pro studenty ČVUT FIT průběžně vypisujeme zajímavá témata závěrečných prací. Seznam průběžně aktualizujeme a doplňujeme. Zajímá vás mobilní vývoj, HTML5 technologie, distribuované výpočty nebo zpracování velkých dat a chcete u nás dělat bakalářku či diplomku? Napište. A můžeme si domluvit další témata.

Seznam témat dávám k nahlédnutí i sem, protože fakultní systémy nejsou zrovna user friendly. Většina zadání jde přiohnout na diplomovou práci i na bakalářskou.

2016/2017

Mobilní aplikace digitální technická mapa Prahy

Existuje webová aplikace Digitální technická mapa Prahy, ale není moc přehledná. Proto vypisujeme téma s cílem navrhnout a implementovat mobilní aplikaci, která nabídne obdobnou (a lepší) funkcionalitu.

Jsou k dispozici podkladová data.

Jedno zadání iOS, jedno zadání Android.

Vedoucí práce: Josef Gattermayer (gattejos)

Mobilní aplikace kvalita ovzduší v Praze 

Cílem práce je navrhnout a implementovat mobilní aplikaci, která na mapovém podkladě vizualizuje kvalitu ovzduší v Praze. Podkladová data jsou k dispozici.

Jedno zadání Android, jedno iOS.

Vedoucí práce: Josef Gattermayer (gattejos)

Mobilní aplikace Důchody

Cílem práce je vyvinout aplikaci, která usnadní uživatelům zjišťování informací o důchodovém systému. Práce se skládá ze dvou komponent - serverové části a mobilní části.

Pokyny:

1) Proveďte analýzu existujících mobilních aplikací věnujících se důchodovému systému.
2) Proveďte analýzu zdrojů otevřených dat důchodového systému v ČR.
3) Vyberte relevantní zdroje, nad kterými je možné postavit mobilní aplikaci.
4) Navrhněte vhodnou funkcionalitu mobilní aplikace na základě výstupů z 1) a 2).
5) Zpracujte návrh uživatelského rozhraní mobilní aplikace ve formě drátěného modelu.
6) Proveďte uživatelský průzkum a iterujte body 4-5.
7) Sepište požadavky na serverovou část, která bude vytěžovat data ze zdrojů otevřených dat a poskytovat je přes standardizované aplikační rozhraní mobilní aplikaci.
8) Proveďte analýzu technických řešení pro serverovou část.
9) Implementujte serverovou část.
10) Implementujte mobilní aplikaci pro OS Android.
11) Otestujte serverovou část a mobilní aplikaci.

Vedoucí práce: Josef Gattermayer (gattejos)

The incredible android app

Téma pro ty, kteří mají nápad na mobilní Android aplikaci, a rovnou by si ho chtěli zadat jako diplomku! Přijďte a domluvíme se.

Vedoucí práce: Martin Půlpitel

The incredible iOS app

Téma pro ty, kteří mají nápad na mobilní iOS aplikaci, a rovnou by si ho chtěli zadat jako diplomku! Přijďte a domluvíme se.

Vedoucí práce: Martin Půlpitel

2015

Analýza současných řešení backend-as-a-service pro webový a mobilní vývoj (diplomka)

Jelikož se požadavky na funkcionalitu backendů u většiny mobilních a webových aplikací podobají, nahrazují vlastní implementace často tzv. backend-as-a-service řešení.

Zároveň je častým požadavkem realtime komunikace, pro kterou jsou klasická HTTP REST volání nevhodná. Cílem této práce je provést rešerši nejvýznamnějších poskytovatelů těchto služeb a srovnání jejich možností. Vhodným příkladem užití je jednoduchý realtime chat obsahující push notifikace a autorizaci oproti externím službám.

Do srovnání určitě patří Firebase, Parse, IBM BlueMix, nebo český SynergyKIT.

Mobilní aplikace Kotva - implementace pomocí nenativních mobilních frameworků

Jedná se o analyticko-implementační práci, která se skládá ze dvou částí:

1) Proveďte rešerši aktuálního stavu nenativních frameworků použitelných pro multiplatformí vývoj mobilních aplikací. Především se zaměřte na HTML5 frameworky. Cílem je pomocí jedné kódové základny vygenerovat aplikaci pro iOS, Android i Windows Phone. Zaměřte se především na Appcelerator, Xamarin a Apache Cordova.

2) Pomocí jednoho či dvou frameworků implementujte triviální aplikaci Kotva. Aplikace bude fungovat jako GPS alarm opuštění lokality - alarm se spustí, pokud opustí danou oblast. Zároveň bude vyhodnocovat pomocí gyroskopu náklon a při mezních hodnotách taktéž spustí alarm. Alarm bude akustický a jednoduché API volání na vzdálený server.

2014

Implementace škodné do projektu Clondike

Cílem práce je modifikovat migrační mechanizmus v Clondike takovým způsobem, aby daný uzel neférově využíval prostředky clusteru (a nebyl přitom odhalen).

Více o projektu Clondike zde: http://pcg.fit.cvut.cz/structure/clondike.

Implementace distribuovaného trust managementu projektu Clondike

Clondike neobsahuje žádný centrální řídící mechanizmus a zároveň předpokládá, že některé uzly mohou neférově využívat prostředky ostatních. Cílem práce je navrhnout distribuovaný algoritmus, který zavede do clusteru metriku důvěryhodnosti jednotlivých uzlů. Využijte distribuovaný log všech transakcí v clusteru implementovaný jako DB v Apache Cassandra.

Více o projektu Clondike zde: http://pcg.fit.cvut.cz/structure/clondike.

Implementace distribuovaného kešovacího mechanizmu do projektu Clondike

Více o projektu Clondike zde: http://pcg.fit.cvut.cz/structure/clondike.

Naportování projektu Clondike na procesory ARM

V současné době je Clondike závislý na architektuře x86, jelikož cca 100 řádků low-level kódu je implementováno v Assambleru. Cílem práce je tento kus kódu ideálně převést do platformově nezávislého C, nebo provést implementaci v ASM pro ARM procesory.

Více o projektu Clondike zde: http://pcg.fit.cvut.cz/structure/clondike.

Rozpoznávání siličních pruhů pomocí rozšířené reality v mobilních zařízeních

The goal of this thesis is to explore possibilities of road line recognition in order to use augmented reality for car navigation and to create a functioning prototype.

Inspiration: https://www.youtube.com/watch?v=g-0cuqeUvCQ (but this does only GSP recognition, no AR).

Instructions:

  1. Conduct a survey of previously created car navigation systems that integrates an augmented reality

  2. Explore and implement road line recognition algorithm

  3. Design and implement prototype that will:

    1. be able to display augmented reality information directly on the road using road line recognition algorithm
    2. be using GPS and map to obtain and display relevant directions

Eventové aplikace pro mobilní telefony, tablety a chytré hodinky na platformě Apple

Cílem práce je navrhnout tři aplikace, které usnadní návštěvníkům událostí orientaci v programu. Cílová skupina jsou především hudební a filmové festivaly, konference a kongresy.

Nefunkční požadavky:
- Podpora pro zařízení iPhone, iPad a Apple Watch.
- Online zadávání dat do aplikace pomocí API (API bude implementováno 3. stranou)
- Vícejazyčnost.
- Kešování.

Funkční požadavky:
- Timeline.
- Seznam vystupujících.
- Seznam událostí.
- Informace.
- Mapa.
- Push notifikace
- Novinky

Pokyny:
1) Navrhněte funkcionalitu aplikace pro všechny platformy.
2) Navrhněte wireframy aplikace pro všechny platformy.
3) Zajištěte grafický návrh vzešlý z wireframů (po dohodě s vedoucím práce možno zadat externímu grafikovi).
4) Navrhněte API pro aplikaci (implementaci zajistí vedoucí práce).
5) Navrhněte datový model aplikace.
6) Implementujte aplikaci.
7) Funkčnosti aplikace verifikujte odpovídajícím testováním (po dohodě s vedoucím práce možno pomocí testerů či externí služby).

Josef Gattermayer
Josef Gattermayer
Co-Founder Ackee & CEO Ackee BlockchainJosef je spoluzakladatel Ackee, CEO Ackee Blockchain a doktor přes distribuované systémy na ČVUT. Ve volném čase okopává záhonky a chová křepelky.

Máte zájem o spolupráci? Pojďme to probrat osobně!

Napište nám >