< Zpět na články

Diplomové práce v Ackee 2023/2024

Mobilní aplikace Racing dashboard (iOS)

lukas.hromadnik@ackee.cz

Cílem práce je návrh, implementace a testování aplikace pro iOS obsahující grafické znázornění dat ze závodního simulátoru. Budou podporovány mobilní telefony a tablety. Aplikace bude zobrazovat např. aktuální rychlost, nejrychlejší kolo nebo vývoj užití plynového pedálu v průběhu kola.

 1. Analyzujte již existující aplikace pro zobrazování dat z herních simulátorů.
 2. Analyzujte a popište strukturu dat poskytovaných vybraným závodním simulátorem.
 3. Po dohodě s vedoucím práce specifikujte funkční a nefunkční požadavky na mobilní aplikaci.
 4. Po dohodě s vedoucím práce navrhněte uživatelské rozhraní mobilní aplikace.
 5. Navrhněte a implementujte síťovou vrstvu, pomocí které bude mobilní aplikace data přicházející ze závodního simulátoru zpracovávat.
 6. Otestujte správnost implementace síťové vrstvy.
 7. Naimplementujte mobilní aplikaci podle zadání.
 8. Otestujte mobilní aplikaci.
 9. Shrňte výsledek práce, popište její přínosy.

Návrh business intelligence systému (ISM)

marek.priban@ackee.cz

Cílem práce je navrhnout interní firemní business intelligence systém nad datovou sadou z task management systému. Systém má poskytnout jednoduchý a intuitivní pohled na finanční a další ukazatele společnosti a projektů. Analyzujte dodané datové sady.

 1. Navrhněte architekturu systému, včetně synchronizace dat z externích datových sad.
 2. Po dohodě s vedoucím specifikujte funkční a nefunkční požadavky na systém.
 3. Navrhněte uživatelské rozhraní webové aplikace.
 4. Odhadněte časovou a finanční náročnost vytvoření systému.
 5. Zhodnoťte přínosy vytvoření systému a navrhněte další postup.

Mobilní aplikace pro letní dětský tábor (Android)

jan.steuer@ackee.cz

Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci (frontend i backend) pro operační systém Android, která poskytne vedoucím letního dětského tábora v Beskydech rozhraní pro snazší organizaci táborových her a jiných táborových aktivit.

Zadání:

 1. Na základě komunikace s vedoucími a dalšími lidmi zajišťující chod letního tábora zdokumentujte a analyzujte požadavky na aplikaci.
 2. Proveďte návrh a implementaci funkčního prototypu, kde a) serverová část bude obsluhovat požadavky způsobem dle vlastního uvážení (REST, GraphQL, aj.), b) mobilní aplikace pro Android bude se serverem komunikovat, c) mobilní aplikace bude implementována v jazyce Kotlin s užitím Jetpack Compose.
 3. Vhodně aplikaci otestujte a proveďte uživatelské testování.

Využití neuronových sítí v Android aplikacích

petr.polivka@ackee.cz

Cílem je analýza knihoven pro implementaci neuronových sítí v Android aplikacích a následná implementace umělé inteligence pro hraní jednoduché hry s uživatelem.

 1. Analyzujte dostupné knihovny pro neuronové sítě pro platformu Android (NNAPI,TensorFlow, Caffe2).
 2. Navrhněte neuronovou síť pro hraní jednoduché hry. (např. piškvorek).
 3. Implementujte Aplikaci pro platformu Android obsahující neuronovou síť za použití knihovny vybrané z předchozí analýzy.
 4. Proveďte testování neuronové sítě, a analyzujte proces učení.
 5. Zhodnoťte použitelnost řešení a navrhněte možná vylepšení.

Reprezentace hierarchických dat v databázích

pavel.svagr@ackee.cz

Cílem práce je prozkoumat a výkonnostně otestovat metody pro ukládaní hierarchických dat v databázových systémech. Výsledkem práce bude ucelený přehled přístupů k reprezentaci stromových struktur, jejich efektivnost a limity.

 1. Analyzujte a srovnejte existující modely pro ukládání hierarchických dat v relačních databázích (adjacency list, materialized path, nested set a nested interval, closure table).
 2. Analyzujte přístupy pro ukládají hierarchických dat v dokumentových a grafových databázích (nejméně MongoDB, Neo4j).
 3. Navrhněte a implementujte automatické výkonnostní testování analyzovaných metod: a) Navrhněte vhodnou strukturu testovaných dat. b) Naimplementujte analyzované modely pro jednotlivé databáze. c) Navrhněte dotazy a naimplementujte parametrizované testy pro různé datasety. d) Určete a popište limitace jednotlivých modelů v závislosti na velikosti dat.
 4. Výsledky prezentujte pomocí grafů.

Porovnání JavaScript runtime prostředí Node.js, Deno a Bun

tomas.bunata@ackee.cz

Existují alternativy k frameworku Node.js - Deno a Bun. Cílem práce je prozkoumat a porovnat tyto runtimy a zhodnotit jejich přínos.

 1. Popište runtime prostředí Node.js, Deno a Bun.
 2. Popište metodologii porovnání (rychlost, podpora knihoven, developer experience, TypeScript…).
 3. Navrhněte a implementujte vhodné API, na kterém bude srovnání provedeno.
 4. Implementujte a proveďte zátěžové testování tohoto API na všech runtimech.
 5. Proveďte porovnání a zhodnoťte výsledky.

Tvorba UI pomocí Compose Multiplatform

petr.sima1@ackee.cz

Cílem práce je analýza frameworku Compose Multiplatform sloužící pro tvorbu UI, které je sdíleno napříč více platformami.

 1. Analyzujte Compose Multiplatform framework.
 2. Porovnejte framework s ostatními možnostmi pro tvorbu UI (Flutter, React Native apod.) a prozkoumejte jeho limitace oproti nativnímu řešení.
 3. Po konzultaci s vedoucím práce vyzkoušejte framework implementovat na Vámi zvolené aplikaci a zaměřte se na další problémy související s multiplatformním vývojem UI (navigace, lokalizace atd.).
 4. Uveďte jaké jsou možnosti testování UI a následně i tyto testy implementujte.
 5. Zhodnoťte použitelnost tohoto frameworku.

Blockchain Our topics for blockchain related theses are listed on the page of the NIE-BLO subject.

Josef Gattermayer
Josef Gattermayer
Co-Founder Ackee & CEO Ackee BlockchainJosef je spoluzakladatel Ackee, CEO Ackee Blockchain a doktor přes distribuované systémy na ČVUT. Ve volném čase okopává záhonky a chová křepelky.

Máte zájem o spolupráci? Pojďme to probrat osobně!

Napište nám >